Hvad er Kognitiv terapi ?

Vi sanser ikke verden objektivt, men “konstruerer” derimod hver især vores egen subjektive opfattelse af virkeligheden. 

Kognitiv terapi er en terapiform, der fokuserer på, hvordan vores tænkning påvirker og hænger sammen med vores følelser, handlinger og krop.

Kognitiv Terapi har fokus på, hvor du er her og nu, hvilke udfordringer du står med, og hvordan du bedst kommer videre. Terapiens mål er at hjælpe dig godt videre gennem relevant viden og en række konkrete redskaber, så de vanskeligheder du oplever, afhjælpes med varig effekt.

Kognitiv terapi fokuserer på:

  • Uhensigtsmæssig tanker der retter sig mod personen selv, omgivelserne og fremtiden.
  • I stedet for at se at det er “problemet” der skaber tankerne, ser man på om det er tankerne der i virkeligheden skaber problemet.

Eksempler på tanker der tager over:

  • Vi har en gang oplevet en meget ubehagelig oplevelse, så nu tror vi at det her ene tilfælde vil gælde alle tilfælde i fremtiden. Vi kan tænke “Andre mennesker er i det hele taget kun ude på at gøre livet surt for mig”
  • Vi kan have en tendens til at tænke “alt eller intet” som er en forvrængning af omverdenen. Vi kan tænke:  sort /hvidt – godt /ondt – succes/fiasko, der er simpelthen intet midt imellem i vores tankegang.
  • Vi kan opfatte at alt hvad der foregår omkring os , har relation til en selv. Det kan betyde at hvis vi er i et rum hvor der f.eks. er mennesker der ser vrede eller trist ud, så opfatter vi det som om at vreden og tristheden er rettet imod en selv.
  • Vi kan også tænke “katastrofetanker” det vil sige at vi kan tillægge en begivenhed overdrevent negativ betydning (farligt eller truende).
  • Vi kan også være tilbøjelig til at kun at vælge bestemte tanker og udelukke andre. F.eks.  ser man kun tegn på pessimisme og overser alle tegn på at der er håb.