Hvad er systemisk terapi ?

Systemisk terapi dækker i dag over en temmelig bred vifte af praktiske og teoretiske retninger.

Grundlæggende handler det om roller og relationer. Vi har forskellige roller og funktioner i forhold til hinanden.

Det kan være vores parforhold, på arbejdspladsen, familien, hele samfundet, naturen, universet mv.

Det handler også om hvilke roller vi tillægger de andre. Tillægger vi de andre for store roller i forhold til os selv – kigger vi op eller ned på de andre – føler vi os små eller store i forhold til de andre o.s.v.

Hvilken rolle har du i dit parforhold?

Hvilken rolle har du på arbejdspladsen?

Hvordan er rollerne fordelt i din familie?

er der ligevægt i rollefordelingen?

Systemisk terapi

Menneskelige problemer forstås og behandles systemisk – det vil sige, at de ikke tilhører individet, men opstår og vedligeholdes i sociale samspil og derfor også må behandles gennem inddragelse af større systemer.

En anden måde at forklare det på kunne være:

Vi har en familie på fem, hvor det ene barn opfører sig “forkert” efter forældrenes overbevisning. Her ser man ikke kun på barnet, men på hele familien og deres forskellige roller i familien. Ofte hjælper det i sådan en sag ikke kun at hjælpe barnet, men hele familien.